energetische-stoel

De E-Stoel, model URIM, of ook wel energetische stoel genoemd, kan je helpen om je gezondheid en welzijn te herstellen door energetische blokkades en ballast te wissen en je innerlijke balans te herstellen. De E-Stoel vitaliseert, brengt je systeem tot rust. Liefde en mededogen worden opnieuw geactiveerd.

Hoe werkt de E-stoel, energetische stoel?

De werking is gebaseerd op energie. Deze energie die opgewekt wordt stemt zich volledig af op het energieveld van de persoon die hem gebruikt. Daardoor is dit proces voor iedereen uniek. De stoel signaleert alle aanwezige onbalans en werkt daarop in.

De meeste mensen merken de werking direct en bij anderen komt dit proces later op gang of is veel minder herkenbaar. Bij regelmatig gebruik van de E-stoel zal er steeds meer stabilisatie en regeneratie kunnen gaan plaatsvinden.

Door het gebruik van de energetische stoel ervaar je een verhoging van je vitaliteit. Energiebanen gaan beter stromen en je chakra’s worden geharmoniseerd. Je lichaam is beter in staat om afval te lozen waardoor je je beter, fitter en schoner voelt.

Wat maakt de E-stoel, energetische stoel, dan uniek?

In de rugleuning bevinden zich twee getalsymbolieken, onzichtbaar weggewerkt achter de gouden rechthoek. Onder je handen, in de armleuningen, liggen kristallen. De E-Stoel heeft zes programma’s.

De getalsymbolieken en kristallen vormen tezamen een Lichtmatrix. De getallensymbolieken die in de stoel verwerkt zijn (in de rugleuning) zijn het getal zes en vijfentwintig.

Zes is het getal van de wereld, het lichaam, en tijd en ruimte. Wij leven in deze wereld van tijd en ruimte, in de wereld van de zintuiglijke interpretatie waardoor dat wat wij werkelijkheid noemen, wordt bepaald. Wij zien daarom slechts één aspect van de waarheid. Zes is het getal van de stoffelijke wereld en deze getalsymboliek werkt in op je fysieke zijn. Vijfentwintig is vijf maal vijf. Vijf was het heilige getal in de leer van Pythagoras. Vijf is het getal van liefde en staat voor het eeuwige terugkerende herstel van de harmonie zowel in de mens alsook in dit universum. Vijfentwintig staat ook voor het ontvangen van de kennis om de hemelse mens te worden.

De stoel herstelt – door regelmatig gebruik – de verbinding van jouw echo in het informatie of kwantumveld en jouw lichaam: je gaat je steeds meer herinneren wie je bent en waarvoor je hier bent. Verleden, heden en toekomst worden weer met elkaar verbonden.

In de armleuningen vind je “kosmisch geladen” kristallen. De kristallen in combinatie met de getalsymbolieken kunnen ervoor zorgen dat je steeds meer gaat leven volgens je eigen Bron-code, je goddelijke plan en blauwdruk.